تراورس کامپوزیت

کاربرد تراوس کامپوزیت:

  • پل ها
  • سوزن‌ها و تقاطع‌ها
  • خطوط اصلی
  • نزدیك ابنیه خاص و حساس به ارتعاش
  • ایستگاه‌ها
  • تونل‌ها

مزایای تراورس کامپیوزیت

1) عدم وجود مواد سمی(عدم نیاز به کرئوزوتها، جلوگیری از آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی با مواد شیمیایی)

3) کاهش ردپای کربن (جلوگیری از جنگل زدایی، نسبت به تراورسهای قدیمی در زمان تولید انرژی کمتری نیاز دارند).

4)  حمل و نصب آسان به علت وزن کم (65 % کمتر از تراورس بتنی)

5) توانایی بالا در کاهش بارهای ضربه ای و ارتعاشات ( 77 % توانایی بیشتر در برابر تراورس بتنی)

6)  عایق الکتریکی و جلوگیری از نشت جریان ( 75 % بیشتر از تراورس چوبی)

7) کاربردی در نواحى انتقال پلها, سوزن و تقاطع‌ها به علت سختی کم ( 92 %کمتر از تراورسهاى چوبى و بتنى)

8)  عدم نیاز به تعمیر و نگهداری

9) انعطاف پذیری در زمان سوراخ کاری و اتصال پابند

10)  مقاومت خوب در برابر حرارت، خوردگی، رطوبت 

با توجه به جدول فوق الذکر تراورس کامپوزیت دارای مزیت بالاتر و چشمگیر نسبت به دیگر تراورس‌ها می باشد.
شرکت دانش بنیان ویرا پویش سپید اولین تولید کننده تراورس کامپوزیت در کشور بوده همچنین اولین مبدع احیاء و بازیابی تراورس‌های چوبی با مواد تشکیل دهنده تراورس کامپوزیت می‌باشد.