فرش ارتجاعی گرانولی لاستیکی در دو تیپ رولی و تایلی

تعریف:

گرانولی این نوع فرش ها از لاستیک طبیعی یا مصنوعی ساخته شده‌اند.