پروژه خط A مترو قم

شرح کلی پروژه:
هدف از احداث متروی قم در قالب یک قرارداد EPC اجرا شد، گسترش زیرساخت های حمل و نقل عمومی، کاهش حجم ترافیک، کاهش آلودگی های زیست محیطی، توسعه گردشگری در یکی از مهم ترین قطب های زیارتی منطقه، صرفه جویی در زمان سفر و مصرف سوخت و سرویس دهی به زائرین و مجاورین حرم است.
خط A برای حدود14/8کیلومتر و خط B برای حدود 15/5 کیلومتر تعریف شده است.

دامنه کار:

  • تامین ادوات ریلی
  • تولید 11000 عدد پد جاذب ارتعاش و پدهای معمولی
  • طراحی کل پکیج زیرسازی و روسازی خطوط ریلی خط B مترو قم

کارفرما:

قرارگاه خاتم الانبیاء – موسسه حرا