پروژه خط 2 مترو شیراز

شرح کلی پروژه:
طول خط 2 مترو شیراز به طول تقریبی 15 کیلومتر با تعداد 13 ایستگاه است، خط 2 مترو با خطوط 1، 4 و 6 قطار شهری شیراز تقاطع دارد و این خط عمدتا به صورت زیر زمینی است.
این خط از نزدیکی ابنیه‌های تاریخی و حساس به ارتعاش مانند از نزدیکی آرامگاه حافظ و آرامگاه سعدی می گذرد و با توجه به اهمیت این بناها از نظر قدمت و طول عمر، نیاز به کاهنده ارتعاشات در این خط است.

دامنه کار:

  • تولید فرش‌های جاذب ارتعاش زیر دال بتنی روسازی به مقدار 32000 متر مربع شامل( 27200 متر مربع فرش زیر اسلب تراک با ضخامت 2 سانتی‌متر و عرض 260 سانتی‌متر، 4800 متر مربع فرش کناره با ضخامت 1 سانتی‌متر و عرض 30 سانتی‌متر)
  • گارانتی و خدمات پس از فروش
  • بارگیری و بسته بندی
  • کنترل کیفی حین تولید

کارفرما:

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز