مترو کرمانشاه

شرح کلی پروژه:
با توجه به رشد جمعیت شهر کرمانشاه و قرار گرفتن این شهر در دسته کلان شهرها، نیاز به ساخت مترو و توسعه حمل و نقل عمومی در آن مصوب گردید. طول مسیر مترو کرمانشاه در حدود 13 کیلومتر است ،این خط از درون شکار‌گاه خسرو پرویز در نزدیکی طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه می‌گذرد. کاوش‌های باستان شناسی در محوطه این شکار‌گاه نشان داده‌‌است که شهری باستانی مربوط به دوره اشکانی در این محوطه قرار دارد که بعد‌ا در دوران ساسانیان از دیوار‌های آن برای شکارگاه استفاده شده‌است. عبور قطار شهر از این موقعیت ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری برای بناهای تاریخی داشته‌باشد، لذا کافرمایان و مشاورین محترم استفاده از فرش های جاذب ارتعاش در این محدوده را طراحی نموده اند.

دامنه کار:

  • تهیه گزارشات مهندسی شبیه سازی عملکرد فرش جاذب ارتعاش
  •  انجام تست های آزمایشگاهی
  •  تولید 33000 متر مربع فرش جاذب ارتعاش پلی یورتان

کارفرما:

شرکت سابیر بین الملل

نوع پیمان:

مهندسی، تامین و تولید، تست