خط 3 متروی مشهد

شرح کلی پروژه:
طول خط 3 مترو مشهد حدود 28.5 کیلومتر است، که فاز 1 پروژه احداث خط 3 قطار شهری مشهد مقدس در حد فاصل ایستگاه شهدا تا ترمینال می باشد.با توجه به اینکه این خط از نزدیکی حرم مطهر امام رضا (ع) و ابنیه‌های خاص عبور می‌ نماید، حساسیت ابینه خاص به ارتعاشات ریلی بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا استفاده از فرش های جاذب ارتعاش در زیر بستر بتنی اسلب تراک روسازی توسط مشاورین محترم پیش بینی گردیده است.

دامنه کار:

  •  طراحی و تهیه گزارشات مهندسی مربوط به ارتعاشات ریلی
  • انجام تست های SAT و FAT(لرزه نگاری و محاسبات ارتعاش قبل و بعد از نصب فرش های پلی یورتان)
  • تولید 33000 متر مربع فرش جاذب ارتعاش pu
  • نظارت بر فرآیند نصب

کارفرما:

شرکت پترو عمران مهدسازه