مترو اصفهان

شرح کلی پروژه:
طول خط 2 مترو اصفهان 1/15 است، اصفهان، یکی از کلان‌ شهر ‌های تاریخی ایران به شمار می‌آید که روزانه سیل عظیمی از ساکنین اصفهان و گردشگران جابه جا می‌شوند، با توجه به مسئله آلودگی هوا، آثار زیست محیطی و هزینه‌های بالا حمل و نقل و….
سبب می‌شوند مترو اصفهان به عنوان یک سیستم حمل و نقل کلیدی در اصفهان به شمار آید. عبور خط مترو از کنار ابنیه خاص و بافت های مسکونی موجب گردید تا کارفرما و مشاورین محترم در این محدوده ها از ادوات کاهنده ارتعاش نظیر پد و فرش جاذب ارتعاش در طراحی خط استفاده نمایند.

دامنه کار:

  • تولید پد جاذب ارتعاش
  • تولید فرش جاذب ارتعاش از نوع پلی یورتان
  • انجام تست های آزمایشگاهی

کارفرما:

شرکت کرانه سازان زنده رود

تاییدیه مراجع ذی صلاح:
▪ متالوژی رازی